Klachtenafhandeling

Haagplanten.net doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat u tevreden bent over de afwikkeling van uw bestelling en de kwalitiet van de geleverde producten. Heeft u een klacht? Dan proberen wij deze samen met u zo goed mogelijk op te lossen. Hieronder vindt u alle informatie over onze klachtenafhandelingsprocedure voor consumenten.

1. Wij verzoeken u om klachten over de uitvoering van de overeenkomst, of over onze producten binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen in te dienen. Graag ontvangen wij bij uw klacht een duidelijke omschrijving van de gebreken/ klachten.


2. Klachten dienen altijd schriftelijk te worden ingediend. Dit kan op de volgende manieren:
- Per email, door een email te sturen naar klantenservice{@}haagplanten.net.  (Haakjes voor en na het apestaartje)
- Per post. U kunt uw brief richten aan:

Plants Online BV
Boonakker 14
5384 MG Heesch

3. U ontvangt binnen 3 werkdagen na ontvangst van uw klacht een reactie. Deze reactie bestaat in ieder geval uit een ontvangstbevestiging en een indicatie van de tijd die benodigd is om de klacht op te lossen. In ieder geval krijgt u van ons binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht een inhoudelijke reactie.


4. Een klacht over een product, dienst of de service kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier van de website van de Stichting Webshop Keurmerk www.keurmerk.info. De klacht wordt dan zowel naar haagplanten.net als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van de Stichting Webshop Keurmerk. Informatie hierover vindt u op de website www.keurmerk.info.
6. Mocht u het niet eens zijn met de oplossing of komen we er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).