Buxusschimmel bestrijden

Buxusschimmel bestrijden

Uw buxushaag of zorgvuldig in een vorm geknipte, losstaande buxusboom is getroffen door de buxusschimmel. Een lastige buxusziekte. Wat nu? De buxusschimmel bestrijden is mogelijk, maar alles staat of valt met een tijdige reactie op de schimmelziekte. De schimmels verspreiden zich razendsnel en zijn zeer agressief. Als de buxusschimmel vrij spel krijgt, vallen binnen enige dagen de blaadjes massaal van de plant en niet veel later is uw hele haag dood. Omdat de buxusschimmel in Europa pas sinds rond de eeuwwisseling om zich heen grijpt, is er nog veel wat ontdekt moet worden over deze allesverwoestende schimmelziekte, maar er zijn manieren om de ziekte onder controle te houden en verspreiding te voorkomen. Wij delen graag alle informatie die wel al bekend is met u.

Hoe ontstaat buxusschimmel?

Hoe ontstaat buxusschimmel?

Met de buxusschimmel wordt vaak de schimmelziekte Cylindrocladium buxicola bedoeld, maar ook de Volatella buxi is een schimmel die buxushagen aantast. Laatstgenoemde verdort de blaadjes en de takken, terwijl de eerste voor bladuitval en zwarte strepen op de jonge takken zorgt. De oorzaak van de schimmelziekte ligt vaak in de manier waarop hij gekweekt wordt. Als de buxus niet de ruimte krijgt of zijn groei met allerlei chemische middelen versneld wordt, is de kans groot dat de plant zich niet tegen de ziekte kan wapenen. Natuurlijk zien wij erop toe dat onze leveranciers hun planten zorgvuldig kweken. Maar ook dan is er geen garantie dat uw buxushaag gezond blijft. Onderneem dus meteen actie wanneer u de eerste tekenen van buxusschimmel ziet. Wees vooral alert tussen mei en september, schimmels gedijen immers bij warmte en vocht.

Verspreiding buxusschimmel voorkomen

Verspreiding buxusschimmel voorkomen

De schimmel is zeer lastig te bestrijden en uit te bannen. Dit komt omdat de schimmelsporen zich door de gehele tuin verspreiden. In de tuinen van Het Loo, was de nieuwe Buxus aanplant binnen 6 weken weer aangetast door de schimmel. Opspattend water zorgt er voor dat de sporen zich weer op het blad kunnen nestelen en zo in de plant kunnen binnendringen. De schimmelziekte laat zijn aanwezigheid doorgaans merken door kleine bruine of zwarte vlekken op de blaadjes. Wanneer u dit ziet, raden wij u aan om de aangetaste takken direct weg te snoeien. Als de schimmels zich nog niet verder verspreid hebben, kunt u zo het probleem in de kiem smoren. De buxusziekte kan zich verspreiden doordat de sporen door de wind en de regen in uw plant terecht komen, maar ook door aanraking met besmette delen of kleding en snoeigereedschappen waar zich nog restanten van de schimmel op bevinden. Zorg dus dat u geen andere delen van de plant aanraakt en maak uw kleding en snoeischaar goed schoon.

Buxus behandelen tegen schimmel

Buxus behandelen tegen schimmel

Verder kunt u uw buxus behandelen met fungiciden. Omdat er nog geen definitieve remedie tegen de buxusziekte bekend is, moet u in dat geval de plant wel regelmatig blijven behandelen. Het beste behandelt u uw plant in de warme periode van het jaar iedere maand. Als uw buxushaag al te zeer is aangetast, kunt u hem ook vervangen door een alternatief voor de buxus: een andere langzaam groeiende wintergroene plant met kleine, ovalen bladeren, zoals de Japanse hulst of de Japanse kardinaalsmuts. Deze haagplanten kunnen niet besmet worden door de buxusschimmel en hebben als bijkomend voordeel dat de rups van de buxusmot, de buxusrups, de bladeren niet lust. Soms is het beter om in plaats van de buxus vervangers aan te planten en op deze plantensoorten kunt u in dat geval zeker vertrouwen.