Producten vergelijken
  1. Verwijder dit artikel
Voeg meer producten toe om te kunnen vergelijken Vergelijken
Geen producten geselecteerd.

Venijnboom

Venijnboom

Mensen die een taxushaag willen planten, vragen ons meestal gewoon kortweg of wij taxus verkopen. Maar er is ook een ander woord voor taxus en dat is venijnboom. Een woord dat we niet zo heel vaak meer horen, maar dat we toch wel mooi vinden, omdat het meteen een bijzondere eigenschap van de taxus in herinnering brengt: de venijnigheid van deze boom, ofwel zijn gif.

Venijnboom giftig

Venijnboom giftig

Venijn is een ander woord voor gif. We gebruiken het tegenwoordig vooral in overdrachtelijke zin: iemand die nogal giftig reageert, noemen we venijnig. Ook is er de uitdrukking “bier op wijn geeft venijn”, die suggereert dat bier drinken naar ‘n wijntje de alcohol zwaarder doet toeslaan (wat niet zo is, overigens, de uitdrukking is eigenlijk een metafoor voor armoede en rijkdom). Het venijn in venijnboom slaat in letterlijke zin op gif: de taxus is een giftige plant.

Bomen verdedigen zich tegen slechte invloeden en vaak doen ze dat met gif. Het is dus niet zo bijzonder dat de taxus giftig is. Dat juist deze boom de titel “venijnboom” heeft gekregen heeft alles te maken met de kracht van het gif. De stoffen die in de takken en bessen van de venijnboom zitten zijn giftig genoeg om een paard te doden. En ‘n hongerig paard kan wel ‘ns zo onhandig zijn om een paar happen van ‘n boom langs de weg op te slokken – dat zou maar een taxus zijn!

Om deze reden zijn er vroeger wel beperkingen aan het planten van taxushagen opgelegd. Die mochten bijvoorbeeld niet langs de openbare weg zijn. Nu is dat allemaal niet zo streng meer, maar u doet er dus nog steeds goed aan om op te letten of uw huisdieren, of die van anderen, niet van uw venijnboom eten.

Venijnboom als medicijn

Venijnboom als medicijn

Gifstoffen uit de natuur kunnen vaak, in andere doseringen, ook als medicijn gebruikt worden. Dat geldt gelukkig ook voor de venijnboom. Sterker nog: de taxus levert heel belangrijke medicijnen, die nodig zijn bij de behandeling van kanker. Daarom wordt in veel gemeenten het taxussnoeisel opgehaald, zodat het voor dit goede doel gebruikt kan worden. Ook u kunt, als u een venijnboom heeft staan, zo uw bijdrage leveren.

Andere namen voor de venijnboom

Andere namen voor de venijnboom

De venijnboom heet tegenwoordig meestal taxus, misschien ook wel omdat mensen de associatie met gif toch niet zo prettig vinden. Ook bij Haagplanten.net spreken we haast altijd over taxussen en taxushagen, dat is ook de term die onze kwekers gebruiken. Je zou haast vergeten dat er, naast venijnboom, nóg een oud-Nederlands woord voor deze plant bestaat: ijf.

IJf klinkt wat kortaf, maar dit is toch echt de oudste naam voor de taxus, waarschijnlijk kenden onze voorouders de plant alleen zo. In het Duits heeft de taxus dan ook nog altijd Eibe, wat op dezelfde wortel teruggaat. In het Frans heet de venijnboom trouwens if, dat is waarschijnlijk aan het oud-Nederlands ontleend! Zo bezien is het eigenlijk verwonderlijk dat we dit woord tegenwoordig zelf niet meer gebruiken.

Venijnboom kopen

Venijnboom kopen

IJf, taxus of venijnboom: het is natuurlijk in de eerste plaats een heel aantrekkelijke haagplant, sterk en prachtig groen, een echte verrijking van uw tuin. Bij Haagplanten.net kunt u een venijnboom kopen, maar dan wel onder de naam taxushaag, die toch een stuk gewoner is. U vindt deze planten dus in de categorie taxus (onder coniferen) in de webwinkel van Haagplanten.net. Overigens is de taxus een goede vervanger voor de buxus wanneer de buxusziekte in uw streek een probleem is.