Actievoorwaarden PlantsOnline

Winacties worden uitgeschreven door PLANTS ONLINE gevestigd te Heesch Nederland Op de winactie zijn de volgende actievoorwaarden van toepassing.

 1. Deelnemers maken kans op het winnen van een Heggenschaar of een waardebon van gelijke waarde om te besteden aan een ander tuingereedschap.
 2. Deelname aan deze actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer deelnemer het bericht over de heggenschaar heeft geliked, gedeeld en een vriend heeft getagd. Ook moet de deelnemer de Facebookpagina van PLANTS ONLINE geliked hebben.
 3. De like- en winactie wordt georganiseerd door PLANTS ONLINE en is verder op geen enkele wijze verbonden met Facebook.
 4. Medewerkers van PLANTS ONLINE, Leveranciers en partners zijn uitgesloten van deelname. Hiermee wordt bedoeld dat zij geen kans op de prijs maken. Het is wel toegestaan dat medewerkers, leveranciers en partners van PLANTS ONLINE de acties liken. Mocht een medewerker, leverancier of partner van PLANTS ONLINE als winnaar gekozen worden, dan wordt de trekking opnieuw verricht.
 5. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 6. De uitslag van de winactie kan op generlei wijze gecorrespondeerd worden.
 7. De like- en winactie is alleen geldig voor inwoners van Nederland.
 8. De looptijd van deze actie stopt op het moment dat er 1.500 likes zijn behaald op de Facebookpagina van Haagplanten.net.
 9. De gewonnen prijs kan niet voor geld ingewisseld worden.
 10. Plants Online zal twee pogingen doen om in contact te komen met de prijswinnaar. Indien de prijswinnaar niet binnen twee weken reageert, vervalt het recht op de prijs en zal een nieuwe prijswinnaar bepaald worden.
 11. De gewonnen prijs wordt na telefonische overeenstemming naar u verzonden.
 12. Voor het toezenden van de prijs ontvangt Plants Online van de winnaar een verzendadres vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs.
 13. Door het accepteren van de gewonnen prijs geeft de prijswinnaar PLANTS ONLINE toestemming zijn of haar naam, woonplaats en afbeelding te mogen gebruiken voor promotionele doeleinden. Door het accepteren van de prijs geeft de prijswinnaar PLANTS ONLINE het eigendomsrecht over het eventueel tijdens de uitreiking van de prijs gemaakt beeldmateriaal.
 14. PLANTS ONLINE behoudt zich het recht voor om op elk willekeurig tijdstip invulling, prijzen, verloop of andere voorwaarden van de actie aan te passen of te veranderen.
 15. De aan de actie verbonden communicatie is te allen tijde onder voorbehoud van schrijf- en spelfouten.
 16. PLANTS ONLINE behoudt zich het recht voor om in geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de uitslag deelnemers uit te sluiten.
 17. Deelnemers aan de actie geven automatisch akkoord met de gestelde actievoorwaarden.
 18. Indien de deelnemer na inschrijving bezwaar maakt tegen bovenstaande voorwaarden, vervalt elke aanspraak op de prijs verbonden aan de actie en is hij/zij van verdere deelname uitgesloten.
 19. PLANTS ONLINE handelt naar de gedragscode promotionele kansspelen.
 20. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 21. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met PLANTS ONLINE